ที่ปรึกษาศูนย์ CBCE เข้าเยี่ยมชมกิจการบ้านสวยกรุ๊ป

ที่ปรึกษาและทีมงานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมที่ปรึกษาและทีมงานจากศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitive Enterprises: CBCE) ได้แก่ นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา

นางทิพย์สุคนธ์ ศุภสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CBCE และนางสาวอมรพรรณ ศิริทัตสวัสดิ์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด โดยมีนายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ

558-9560-2
557-9560-3

โดยที่ปรึกษาและทีมงานศูนย์ CBCE ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ Airport Business Centre (ABC) โครงการสยามสแควร์ และโครงการบ้านสวยน้ำใส รวมทั้งได้ประชุมหารือกับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้คำปรึกษาในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน และสร้างความพร้อมในแง่ความสามารถในการทำกำไรเพื่อดึงดูดใจนักลงทุนในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

560-9560-4
556-9560-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *