นักลงทุนสัมพันธ์

INVESTOR RELATIONS

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)  ผู้นำอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ ด้วยผลการดำเนินงาน และการขยายการลงทุนที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องมากว่า 25 ปี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

หรือติดต่อ/สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 077-963-888 ต่อ 59/ มือถือ 094-335-8787 Email: ir@baansuay.com