บ้านสวยกรุ๊ปมอบน้ำดื่มสนับสนุนงาน เดิน-วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

18 Mar

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 ส่วนการตลาด บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม 30 โหล ให้แก่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ใช้สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาราธอน ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562

บ้านสวยกรุ๊ปมอบน้ำแร่สนับสนุนโครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”

27 Dec

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) มอบน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ปแก่เทศบาลต.วัดประดู่ สนับสนุนโครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อให้บริการจุดพักรถ แนะนำเส้นทาง และบริการเครื่องดื่มแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

บ้านสวยกรุ๊ปร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สี่สมาน ครั้งที่ 2 เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

26 Nov

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะพนักงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สี่สมาน ครั้งที่ 2 เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ สานต่อปณิธาณ สมานสามัคคี ส่งต่อกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี รายได้ทั้งหมดสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส พร้อมกันนี้ บ้านสวยกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ ท่านประธานการแข่งขัน พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ อีกด้วย

บ้านสวยกรุ๊ป ร่วมสนับสนุนของรางวัล แก่งานลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก 61

19 Nov

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คุณเอกฉัตร พิชิตชลพันธ์ วิศวกรโครงการ เป็นตัวแทน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) มอบพัดลม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล งานลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก 61 โดยมีผู้แทนจากวัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นผู้รับมอบ