พิธี รับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ออกบูธให้บริการน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ป ฟรี เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทหารกองเกินและญาติพี่น้อง ในพิธี รับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2562 ณ ศาลาหน่วยฝึก ร.25 พัน 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี #น้องเล็กของกองทัพบก Read More