บ้านสวยช่วยเหลือน้ำท่วมพื้นที่พื้นที่ไชยา

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด และพันธมิตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ ม.ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, RE-CU CEO รุ่น 1 และ2, โรงแรมร้อยเกาะและสุนันทากราฟฟิก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัยในพื้นที่ภาคใต้

โดยนายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด นายธัชกร แต้ศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมมิตรพร็อบเพอร์ตี้ จำกัด นายธนวัฒน์ โชคสว่างเนตร บริษัท โชคสว่างเคหะการ จำกัด

นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายปัญญา แสงสุริยัน ผู้บริหารโรงแรมร้อยเกาะ และนายศรีศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด เป็นตัวแทนในการนำน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้าน ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ม.6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *