น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

22 Oct
BSG Online 22/10/2017 0

Chulalongkorn Day๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาทิเช่น “การเลิกทาส” ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน และพสกนิกรในโครงการ

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

Leave a Comment

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์