ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น

บ้านสวยกรุ๊ปฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2557

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2557 ให้แก่คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) โดยมีคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ค นายเลิศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *