ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557

บ้านสวยกรุ๊ปฯ ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น” ประจำปี 2557 โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้มอบรางวัล โครงการดังกล่าว จัดโดย ป.ป.ช. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล สร้างค่านิยมความมีจริยธรรม รณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างผู้ประกอบการที่ดีให้เกิดขึ้นในภาคธุรกิจเอกชน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.57  ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *