ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ

ขอแสดงความยินดี กับคุณพิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดี กับคุณพิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *