โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

บ้านสวยกรุ๊ปฯ ร่วมสนันสนุนน้ำแร่ธรรมชาติ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต. ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 29 ก.ค. 2557  บริษัท  บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด มอบน้ำแร่ธรรมชาติ “บ้านสวยกรุ๊ป”ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต. ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี เนื่องในงาน  เพื่อสนับสนุนการจัด“การประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนสุขภาพโซนเหนือ”  ซึ่ง ต. ท่าโรงช้าง เป็นตัวแทนแบบอย่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน และการบริโภคในแบบถูกสุขอนามัยของ อ. พุนพิน  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป  ถือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีการปรับเปลี่ยนสุขภาพที่ดีขึ้น

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

โทรศัพท์  : 086-7539988

เว็บไซต์  :  www.baansuay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *