ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดี “โปรโมชั่น เฮง เฮง เฮง บ้านสวยรวยรับทรัพย์”

ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดี โปรโมชั่น เฮง เฮง เฮง บ้านสวยรวยรับทรัพย์” 

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท
คุณเพ็ญจนา ตากว้าน : โครงการพารากอน รพ.สุราษฎร์ฯ 

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท
คุณกวินท์ จิตรมุ่ง : โครงการ Landmark City หน้าป่าไม้ 

รางวัลที่ 2 ทีวี ซัมซุง Full HD LED ขนาด 40 นิ้ว
คุณอภิรดี ทรงพันธุ์ : โครงการพารากอน รพ.สุราษฎร์ฯ 

รางวัลที่ 3 เครื่องซักผ้า ซัมซุง ขนาด 7.5 ก.ก.
คุณวรทรรศ ฮวดด่วน : โครงการสยามสแควร์ 

รางวัลที่ 4 ตู้เย็น ซัมซุง ขนาด 6.9 คิว
คุณเจษฎา บัวพันธ์ : โครงการพารากอน กาญจนดิษฐ์ 

รางวัลที่ 4 ตู้เย็น ซัมซุง ขนาด 6.9 คิว
คุณคมสัน ศรัทธาธรรม : โครงการพารากอน หลังสวน 2 

รางวัลที่ 5 ไมโครเวฟ ซัมซุง ขนาด 20 ลิตร
คุณสมศักดิ์ พิทักษ์ : โครงการพารากอน เวียงสระ 

1
2
3
4
5
6
7

——————————————————————————————————————————————————
เงื่อนไขการรับรางวัล 

  1. พิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ ออฟฟิสสำนักงานใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่25 พฤษภาคม 2561 
  2. ผู้โชคดี ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
  3. กรณีมีตัวแทนรับมอบรางวัลแทน ผู้โชคดีต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
  4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆได้
  5. ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ 
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *