บ้านสวยกรุ๊ป เข้าร่วมโครงการจิตอาสา

บ้านสวยกรุ๊ป เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

บ้านสวยกรุ๊ป เข้าร่วมโครงการจิตอาสา

           วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะพนักงาน เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

บ้านสวยกรุ๊ป เข้าร่วมโครงการจิตอาสา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *