เป็นเจ้าภาพโครงการแตกหน่อโพธิปัญญา

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการแตกหน่อโพธิปัญญา ปลูกต้นกล้าธรรม นำสู่เรือน

441-baansuay_590418_03001
443-baansuay_590418_03003

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการแตกหน่อโพธิปัญญา ปลูกต้นกล้าธรรม นำสู่เรือน โดยมีพระครูวินัยธรณรงค์ อุตตมวโส พระธรรมฑูตสายประเทศอินเดียจัดขึ้น และได้รับโล่ในงาน วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

442-baansuay_590418_03002
444-baansuay_590418_03004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *