บ้านสวยกรุ๊ปร่วมแสดงความยินดีแก่ร้านเอเจแต่เตี้ยม


คุณพิริยะ ธานีรณานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

ร่วมแสดงความยินดี
แก่ร้านเอเจแต่เตี้ยม เนื่องในโอกาศเปิดร้านใหม่
โดยร้านให้บริการอาหารเช้า ติ่มซำ ขนมจีน

ณ Sea Space SURAT คอมมูนิตี้มอลล์
ติดโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
วันที่ 23 เมษายน 2562

Sea Space SURAT คอมมูนิตี้มอลล์
#1ในโครงการบ้านสวยกรุ๊ป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *