เทศกาลเข้าพรรษา

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด ถวายน้ำแร่  สำหรับพระภิกษุ สามเณรใช้ดื่ม ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

485-baansuay_591015_01003
484-baansuay_591015_01002
483-baansuay_591015_01001

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด ถวายน้ำแร่ “บ้านสวยกรุ๊ป” สำหรับพระภิกษุ สามเณรใช้ดื่ม ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีท่านพระเทพพิพัฒนาพร เจ้าคณะจังหวัดสุราษฏร์ธานี รับประเคน ณ วัดใหม่พัฒนาราม  อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *