“บ้านสวยกรุ๊ป” มุ่งเพิ่มศักยภาพองค์กร เดินหน้าเข้า mai

 

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิสุทธิ์ กล่อมตุ้น รองผู้อำนวยการสายสนับสนุน และนางสาววิลาวัณย์ แก้ววันเพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ได้นำเสนอข้อมูลและแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของบริษัทต่อศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)

โดยมีทีมที่ปรึกษา ได้แก่ นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และนางทิพย์สุคนธ์ ศุภสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CBCE ให้คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางในการเพิ่มศักยภาพขององค์กร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *