เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

19 Oct
BSG Online 19/10/2017 0

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ปฯ ร่วมสนับสนุนน้ำแร่ธรรมชาติ แบรนด์ “บ้านสวยกรุ๊ป”แก่ผู้ที่ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

345-baansuay_580122_01001
344-baansuay_580122_01003
343-baansuay_580122_01002

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน ได้ร่วมสนับสนุนน้ำแร่ธรรมชาติแบรนด์ “บ้านสวยกรุ๊ป”ให้แก่ประชาชนที่ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งถือเป็นวันที่สำคัญที่นานาประเทศให้ความสนใจ และถือว่าเป็นวันที่แสดงถึงความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Comment

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์