เดินทางไปประเทศลาว

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด พร้อมคณะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมองหาลู่ทางในการลงทุนใหม่ๆ

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2559 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด พร้อมคณะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมองหาลู่ทางในการลงทุนใหม่ๆ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปยังไลน์ธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าตลาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่แล้ว

 

โดยการเดินทางในครั้งนี้ ผู้บริหารได้เข้าคารวะท่านวันคำ วอระวง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงผู้บริหารธุรกิจหลายใหญ่อีกหลายราย พร้อมให้สัมภาษณ์ ช่องอมรินทร์ทีวี เกี่ยวกับมุมมองการลงทุนในลาวอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *