คุณพิริยะ ธานีรณานนท์

สัมภาษณ์พิเศษ คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ้านสวยกรุ๊ป

จากปฐมบทก้าวแรกของบ้านสวยกรุ๊ป

จนมาถึงวันนี้ มุ่งสู่ความเป็นบริษัทมหาชน

ฟังวิสัยทัศน์ แนวคิดในการบริหาร จากคุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร มาแล้วกว่า 100 โครงการ

ผ่านการสัมภาษณ์สุด Exclusive จากนิตยสาร @SURAT

วันนี้และอนาคต ก้าวต่อไปของบ้านสวยกรุ๊ป เป็นอย่างไร เชิญรับชมค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *