สนับสนุนโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าร่วมงาน “การนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (CRD) ” ณ ห้องศรีวิชัย D ชั้น 2 ร.ร.วังใต้ โดยมีนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ CRD เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของบริษัท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *