สนับสนุนหนังสือแก่โรงเรียนบ้านโพหวาย

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด สนับสนุนหนังสือแก่โรงเรียนบ้านโพหวาย ในโครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง น้องพี่รักการอ่าน

390-bansuay_580817_02002
389-bansuay_580817_02001

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด สนับสนุนหนังสือแก่โรงเรียนบ้านโพหวาย ในโครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง น้องพี่รักการอ่าน ที่สมาคมนักสื่อสารมวลชนสุราษฎร์ธานีจัดขึ้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 58 ณ หอประชุมพระศรีปริยัตยาภรณ์ โรงเรียนบ้านโพหวาย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *