สนับสนุนน้ำแรแก่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎ์ธานี) จำกัด สนับสนุนน้ำแรแก่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎ์ธานี) จำกัด สนับสนุนน้ำแร่ธรรมชาติแบรนด์ “บ้านสวยกรุ๊ป” แก่ทางวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม สำหรับการจัดงานพิธีบูชาขอบพระคุณตรีวารเตรียมฉลองวัดและโมทนาคุณแม่พระ ในวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *