วันเด็กประจำปี 2558

Baansuay Spirit ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กประจำปี 2558

 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์

ณ สำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี

ณ สำนักงานเทศบาลวัดประดู่

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

338-page-2
338-page-1

เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 บริษัทบ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด โดยทีม Baansuay Spirit ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 พร้อมทั้งได้สนับสนุน น้ำแร่ธรรมชาติแบรนด์ “บ้านสวยกรุ๊ป”แก่หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาทิ สำนักงานเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี สำนักงานเทศบาลวัดประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *