วันงานกีฬาประเพณีประจำปี 2558

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ปฯ ร่วมสนับสนุน น้ำแร่แบรนด์ “บ้านสวยกรุ๊ป”และชุด กีฬา เนื่อง ในวันงานกีฬาประเพณีประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วน ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

362-baansuy_580407_01003
363-baansuy_580407_01004

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมสนับสนุน น้ำแร่แบรนด์ “บ้านสวยกรุ๊ป”และชุด กีฬา เนื่อง ในวันงานกีฬาประเพณีประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วน ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้สนใจการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *