ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

380-ไหว้พระ-1
379-วางศิลาฤกษ์-1
378-มอบ_ภาพรวม-1

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนพร้อมสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *