ร่วมสนันสนุนน้ำแร่รรมชาติ

บ้านสวยกรุ๊ปฯ ร่วมสนันสนุนน้ำแร่รรมชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยอ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ในงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา  คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัดได้มอบน้ำแร่ธรรมชาติ “บ้านสวยกรุ๊ป” เพื่อสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี   ในการจัด -งาน “แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีสุขภาพที่แข็งแรงจากการเล่นกีฬา หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดที่ให้โทษ และเพื่อสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน

320-bansuay_570722_01002
319-bansuay_570722_01001

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

โทรศัพท์  : 086-7539988

เว็บไซต์  :  www.baansuay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *