ร่วมพิธีลงนาม

คณะผู้บริหารและพนักงานบ้านสวยกรุ๊ป ร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

คุณสุชาญ ทวิชสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ประธานในพิธี คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานบ้านสวยกรุ๊ปร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำแร่ธรรมชาติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนสาย 417 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *