ร่วมทำบุญทอดกฐิน

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ปฯ ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ร.พ.สวนสราญรมย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ณ ร.พ.สวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

357-baansuay_580128_01007
356-baansuay_580128_01006

เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2558  บริษัท บ้านสวยกรุ๊ปฯ ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ร.พ.สวนสราญรมย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ร.พ.สวนสราญรมย์ ทางบริษัทฯ ขออนุโมทนาบุญสำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญกุศลนี้ ขอให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญ สมหวังที่ตั้งใจทุกประการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *