ร่วมงานวางศิลาฤกษ์

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-สุราษฎร์ฯ โดยโรงพยาบาลมีกําหนดเปิด ในเดือน มกราคม 2560 นี้

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-สุราษฎร์ฯ โดยโรงพยาบาลมีกําหนดเปิด ในเดือน มกราคม 2560 นี้

 

โรงพยาบาลกรุงเทพ-สุราษฎร์ฯ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ครบวงจร   >>ตั้งอยู่ภายในโครงการสยามสแควร์ เมืองแห่งสุขภาพ หนึ่งในโครงการของ “บ้านสวยกรุ๊ป” ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *