ร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศล

คุณจิตติยา จิตนุกูล ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ และคุณประทัศน์ โอกาสพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ ได้เดินทางไปร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศล ร่วมสมทบทุนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงพยาบาล โดยมี คุณกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ และคุณเอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ต. พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

436-baansuay_590418_e04002
435-baansuay_590418_e04001

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คุณจิตติยา จิตนุกูล ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ และคุณประทัศน์ โอกาสพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ ได้เดินทางไปร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศล ร่วมสมทบทุนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงพยาบาล โดยมี คุณกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ และคุณเอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ต. พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *