บ้านสวยกรุ๊ปร่วมกับพันธมิตรช่วยน้ำท่วมอ.กาญจนดิษฐ์

บ้านสวยกรุ๊ป ร่วมกับพันธมิตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่บ้านม่วงลีบ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560  บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, RE-CU CEO รุ่น 1 และ2, โรงแรมร้อยเกาะและสุนันทากราฟฟิก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัยในพื้นที่ภาคใต้  

โดยนายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด นายปัญญา แสงสุริยัน ผู้บริหารโรงแรมร้อยเกาะ และนายศรีศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด เป็นตัวแทนในการนำน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้าน ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านม่วงลีบ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากเกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าทำลายที่อยู่อาศัย และพื้นที่สวน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *