มหาวิหารนอเทรอดาม-Notre-Dame-Cathedral-หรือ-Notre-Dame-de-Paris

รู้จัก “มหาวิหารนอเทรอดาม” อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมโกธิกยุคกลาง

มหาวิหารนอเทรอดาม

 

รู้จัก “มหาวิหารนอเทรอดาม” อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมโกธิกยุคกลาง อายุกว่า 850 ปี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม แต่ละปีนักท่องเที่ยวไปเยือนกว่า 13 ล้านคน

มหาวิหารนอเทรอดาม ซึ่งมีความหมายว่า ‘สุภาพสตรีของเรา’ เป็นที่ประทับของอาร์คบิชอปแห่งปารีส เริ่มสร้างในปีค.ศ. 1163 บนเกาะเล็กๆ ชื่อว่า อีล เดอ ลา ซิเต้ กลางแม่น้ำแซน ในยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 และสร้างเสร็จในปี 1345 และถูกยกย่องให้เป็น ‘อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมโกธิกยุคกลาง’
มหาวิหารนอเทรอดาม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ปี 1991 แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกไปเยี่ยมชมมหาวิหาร 13 ล้านคน เฉลี่ยวันละ 35,000 คน ตัวอาคารมีความสูงวัดถึงยอดอยู่ที่ 69 เมตร กว้าง 69 เมตร ยาว 128 เมตร ภายในและภายนอกอาคารประดับประดาด้วยประติมากรรม และหน้าต่างกระจกสี และถูกยกย่องเป็น “อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมโกธิกยุคกลาง”

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสหลายอย่างเกิดขึ้นในมหาวิหารแห่งนี้ เช่น การสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิของนโปเลียน โบนาปาร์ต ภายในมหาวิหารนอเทรอดาม ยังเป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณ และผลงานศิลปะที่สำคัญของศาสนา เช่น มงกุฎหนามแห่งพระคริสต์จำลอง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญสำหรับชาวคริสต์นิกายคาทอลิกที่จะมีการทำพิธีมิสซาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ และในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

มหาวิหารนอเทรอดามแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

• ด้านนอกอาคาร มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน แต่ละมุม แต่ด้านที่นิยมกันมากที่สุดคือทิศตะวันตก ซึ่งด้านนี้นอกจากความสวยงามแล้วยังมีทั้งความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมและรายละเอียดประติมากรรมรวมทั้งวัสดุตกแต่งที่ปราณีต อ้อนช้อย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพจากบนบกหรือว่าทางเรือ เนื่องจากบริเวณมุมนี้จะมีทัวร์ทางเรือของเมืองแล่นผ่านจุดนี้เป็นประจำ ส่วนด้านอื่นๆก็จะมีรายละเอียดต่างๆซ่อนอยู่ จากการออกแบบและผลงานแกะสลักที่เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย รวมทั้งการขอพรจากรูปปั้นพระแม่มาเรียด้วย

• ภายในอาคาร มีความงดงามจากผลงานการออกแบบและรูปปั้นแกะสลักมากมาย เนื่องจากมีเสาเรียงรายอยู่ภายในวิหารล้อมรอบด้วยทูตสวรรค์และบรรดานักบุญ รวมถึงกระจกด้านทิศเหนือที่เป็นรูปแม่พระขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางถึง 9 เมตรเลยทีเดียว

• ด้านบนหอคอย หากใครมีความต้องการขึ้นไปชมหอคอยจะต้องเสียเงินเพื่อขึ้นไป โดยมหาวิหารนอเทรอดามมีอยู่สองหอคอย(ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา) สามารถขึ้นไปชมสถาปัตยกรรมภายในและภาพวิวมุมสูงจากบนหอคอยได้เป็นอย่างดี

ใน

หอ

มหาวิหารนอเทรอดาม-Notre-Dame-Cathedral-หรือ-Notre-Dame-de-Paris

ขอบคุณ : news.thaipbs,talontiew.com

www.talontiew.com/notre-dame-cathedral-paris

https://news.thaipbs.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *