บ้านสวยกรุ๊ปรับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559

18 Oct
BSG Online 18/10/2017 0

บ้านสวยกรุ๊ปรับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 จากนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในงานจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559 (สานต่อที่พ่อทำ คุณธรรมนำธุรกิจยั่งยืน) ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

 

509-bsg_591215_01003
508-bsg_591215_01002

ทั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และเมื่อปี 2557 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 บริษัทในประเทศที่ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2557 จากหอการค้าไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 3 ปีซ้อนในปี 2557-2559 จากสำนักงาน ป.ป.ช. หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“ถือเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งของครอบครัวบ้านสวยกรุ๊ป เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน สร้างผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ให้สมกับที่เป็นองค์กรแห่งความภูมิใจของคนใต้ ด้วยการเป็นผู้นำนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ ยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม และบริษัทยังเตรียมการเพื่อระดมทุนด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2560 นี้” นายพิริยะกล่าว

Leave a Comment

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์