บ้านสวยกรุ๊ปรับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559

บ้านสวยกรุ๊ปรับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 จากนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในงานจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559 (สานต่อที่พ่อทำ คุณธรรมนำธุรกิจยั่งยืน) ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

 

509-bsg_591215_01003
508-bsg_591215_01002

ทั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และเมื่อปี 2557 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 บริษัทในประเทศที่ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2557 จากหอการค้าไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 3 ปีซ้อนในปี 2557-2559 จากสำนักงาน ป.ป.ช. หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“ถือเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งของครอบครัวบ้านสวยกรุ๊ป เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน สร้างผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ให้สมกับที่เป็นองค์กรแห่งความภูมิใจของคนใต้ ด้วยการเป็นผู้นำนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ ยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม และบริษัทยังเตรียมการเพื่อระดมทุนด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2560 นี้” นายพิริยะกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *