รับเกียรติบัตรการสนับสนุนงาน ปปช.

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ปฯ ได้เข้ารับเกียรติบัตรการสนับสนุนการดำเนินงาน ปปช. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด

404-baansuay_581201_01002
403-baansuay_581201_01001

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวงศศิริ พรหมชนะ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *