รับมอบโล่เกียรติยศผู้อุปการคุณในการจัดกิจกรรม “วันวิญญาณ พ.ศ. 2559”

บ้านสวยกรุ๊ป รับมอบโล่เกียรติยศผู้อุปการคุณในการจัดกิจกรรม “วันวิญญาณ พ.ศ. 2559”

นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด มอบหมายให้นายประทัศน์  โอภาสพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ เป็นตัวแทนบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด รับมอบโล่เกียรติยศผู้อุปการคุณในการจัดกิจกรรม “วันวิญญาณ พ.ศ. 2559” จากนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประธานในพิธีและนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ณ อนุสาวรีย์คุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ งาน “วันวิญญาณ” เป็นประเพณีที่สำคัญของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  แสดงถึงความกตัญญูกตเวที อัตลักษณ์แห่งความเป็นคนดี ซึ่งนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน คณะศิษย์เก่า และผู้มีเกียรติ พร้อมใจกันมาวางพวงมาลาดอกไม้ และกล่าวบทวิญญาณสดุดีต่อหน้าอนุสาวรีย์คุณครูผู้กล้า ผู้สละชีพเพื่อชาติ ผู้เป็นตำนานแห่งวีรบุรุษ……”คุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *