รับมอบโล่เกียรติยศผู้อุปการคุณในการจัดกิจกรรม “วันวิญญาณ พ.ศ. 2559”

19 Oct
BSG Online 19/10/2017 0

บ้านสวยกรุ๊ป รับมอบโล่เกียรติยศผู้อุปการคุณในการจัดกิจกรรม “วันวิญญาณ พ.ศ. 2559”

นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด มอบหมายให้นายประทัศน์  โอภาสพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ เป็นตัวแทนบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด รับมอบโล่เกียรติยศผู้อุปการคุณในการจัดกิจกรรม “วันวิญญาณ พ.ศ. 2559” จากนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประธานในพิธีและนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ณ อนุสาวรีย์คุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ งาน “วันวิญญาณ” เป็นประเพณีที่สำคัญของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  แสดงถึงความกตัญญูกตเวที อัตลักษณ์แห่งความเป็นคนดี ซึ่งนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน คณะศิษย์เก่า และผู้มีเกียรติ พร้อมใจกันมาวางพวงมาลาดอกไม้ และกล่าวบทวิญญาณสดุดีต่อหน้าอนุสาวรีย์คุณครูผู้กล้า ผู้สละชีพเพื่อชาติ ผู้เป็นตำนานแห่งวีรบุรุษ……”คุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์”

Leave a Comment

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์