รับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ” รุ่นที่ 3

471-baansuay_590708_03002
470-baansuay_590708_03001

วันพุธที่  6 กรกฏาคม  2559 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ” รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำบริษัทขยายไลน์ธุรกิจ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการที่ตั้งเป้าหมายไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *