มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 เมษายน 2559 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20,000 บาท

450-baansuay_590418_05003
449-baansuay_590418_05002
448-baansuay_590418_05001

วันที่ 11 เมษายน 2559 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20,000 บาท โดยมีคุณจิตติยา จิตนุกูล ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คุณอรอุมา ไชยทอง ผู้จัดการส่วนขายทีม 2 และคุณสมพล เกษนุวัตร เจ้าหน้าที่บริหารงานขายเป็นตัวแทนมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *