มอบร่วมทำกิจกรรม วันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

19 Oct
BSG Online 19/10/2017 0

วันที่ 12 เมษายน 59 คุณสราวุฒิ เฟื่องรักธรรม (ผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาดและสินเชื่อ) คุณอรอุมา ไชยทอง (ผู้จัดการส่วนขาย2 ) และ คุณสมพล เกษนุวัตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย) ได้นำน้ำแร่บ้านสวย ไปมอบร่วมทำกิจกรรม วันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่เทศบาลตำบลเวียงสระ

452-baansuay_590418_e10002
454-baansuay_590418_e10004

วันที่ 12 เมษายน 59 คุณสราวุฒิ เฟื่องรักธรรม (ผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาดและสินเชื่อ) คุณอรอุมา ไชยทอง (ผู้จัดการส่วนขาย2 ) และ คุณสมพล เกษนุวัตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย) ได้นำน้ำแร่บ้านสวย ไปมอบร่วมทำกิจกรรม วันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยมี นายสุรินทร์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ นายธำรงค์ ฤทธยานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระและชาวคณะเป็นผู้รับมอบ

451-baansuay_590418_e10001
453-baansuay_590418_e10003

Leave a Comment

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์