มอบประกาศเกียรติบัตร

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณฉัตรป้อง ฉัตรภูติ มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด

ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณฉัตรป้อง ฉัตรภูติ มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด

ในโอกาสที่ทางบ้านสวยกรุ๊ป สนับสนุนสถานที่จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS.)ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          โดย รับมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้ จัดขึ้นในงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *