มอบประกาศนียบัตร

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด โดย คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร…ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ นาย สุรบดี เสถียรจรัสกุล นาย ณัฐพล เลี้ยวไพบูรณ์

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด โดย คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร…ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ นาย สุรบดี เสถียรจรัสกุล นาย ณัฐพล เลี้ยวไพบูรณ์ สาขาวิชา ออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสสำเร็จการฝึกงานวิชาชีพจากฝ่ายวิศวกรรมและโยธา…หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาของบ้านสวยกรุ๊ป…อนาคตวางแนวทางเป็นศูนย์การศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ของสุราษฎร์ฯและภาคใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *