มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุ

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุ ศรีสุราษฎร์ฯ ประจำปี 2557 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ฯ ซึ่งรับมอบโดย คุณสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ฯ

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุ ศรีสุราษฎร์ฯ ประจำปี 2557 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ฯ ซึ่งรับมอบโดย คุณสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ฯ

คุณอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ฯ เป็นประธานในพิธีห่มผ้าแห่พระธาตุ ศรีสุราษฎร์ฯ ให้เกรียติลั่นฆ้องชัยเปิดพิธี วันที่ 27/03/57 เวลา 12.09 น. ในครั้งนี้

อัญเชิญผ้านำขบวนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ขึ้นห่มผ้าพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ ณ เขาท่าเพชร ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจากหลายอำเภอ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้มอบน้ำดื่มเย็นแก่ผู้เข้าร่วมงานในพิธีกุศลอันยิ่งใหญ่ประจำปี 2557 ในครั้งนี้

พลังแห่งศรัทธา ชาวสุราษฎร์ฯ ร่วมอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ฯ ณ เขาท่าเพชร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *