มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานพิธีงานทอดผ้าป่า

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานพิธีงานทอดผ้าป่าสามัคคีตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวัน 22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย รับมอบโดยคุณสุจิน ขุนปักษี นายก อบต.คลองน้อย

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานพิธีงานทอดผ้าป่าสามัคคีตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวัน 22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย รับมอบโดยคุณสุจิน ขุนปักษี นายก อบต.คลองน้อย

คุณฐานิต พรหมทอง นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในงานทอดผ้าป่าสามัคคีตำบลคลองน้อย ได้ให้เกีรยติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อ จัดหารายได้ ที่ได้มาสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุในตำบลคลองน้อย

คุณฐานิต พรหมทอง นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีตำบลคลองน้อย

พลังแห่งศรัทธาของชาวชุมชนคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ และความยั่งยืนให้แก่ชุมชนสืบไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *