พิธี รับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2562

10 May
BSG Online 10/05/2019 0

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

ออกบูธให้บริการน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ป ฟรี
เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทหารกองเกินและญาติพี่น้อง

ในพิธี รับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2562

ณ ศาลาหน่วยฝึก ร.25 พัน 3
ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

#น้องเล็กของกองทัพบก

Leave a Comment

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์