พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

คุณจิตติยา จิตนุกุล ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด เข้าร่วมงานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

477-baansuay_590818_01002
476-baansuay_590818_01001

คุณจิตติยา  จิตนุกุล ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด เข้าร่วมงานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)  ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่  อ.เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี   ซึ่งทางบริษัทยังให้การสนับสนุนน้ำแร่บ้านสวยกรุ๊ปในการจัดงานอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *