พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด รับมอบโล่รางวัลและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ประดู่เกมส์” ประจำปี 2558

373-basauay_580717_01002
372-basauay_580717_01001

คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จำกัด รับมอบโล่รางวัลและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ประดู่เกมส์” ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ซึ่งจัดขึ้น ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ ภายในงานคุณพิริยะยังมอบทุนเพื่อสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาให้แก่ทางโรงเรียนอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *