พิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ได้ร่วมพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากศูนย์การค้าโคลิเซี่ยม คู่ค้าพันธมิตร โดยสนับสนุนรางวัลที่ 1

433-baansuay_590418_e03002
432-baansuay_590418_e03001

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสุวเนตร์ สุเมธีทวีวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการตลาด และนางสาวอรอุมา ไชยทอง ผู้จัดการส่วนขาย (2) ได้เป็นตัวแทน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ในการร่วมเป็นสักขีพยาน ในการจับรางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 3 บาท ในกิจกรรม “โคลีเซี่ยม ฉลองครบรอบปี” ซึ่งได้รับเกียรติจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว และประธานกรรมการ เป็นผู้จับรางวัล

โดยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้ร่วมพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากศูนย์การค้าโคลิเซี่ยม คู่ค้าพันธมิตร และสนับสนุนรางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท

434-baansuay_590418_e03003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *