พลังแห่งจรรยาบรรณ

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมงาน พลังแห่งจรรยาบรรณ (The Power of Ethics) ณ ดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อรับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558

418-1919198_194394094239094_4687129986808586595_n
416-1779759_194394090905761_3180854058848591873_n

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด เข้าร่วมงาน พลังแห่งจรรยาบรรณ (The Power of Ethics) ณ ดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อรับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (Thai Chamber of Commerce Best Award 2015)

และได้รับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ในฐานะองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2557 นอกจากนั้น ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “พลังแห่งจรรยาบรรณ : The Power of Ethics” อีกด้วย

417-12390841_194393950905775_3829891180489880258_n
413-1932285_194393970905773_8189486547431672865_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *