ปลูกป่าประชาร่วมใจ

ผู้บริหาร พนักงานบ้านสวยกรุ๊ป อาสาทำดีร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าประชาร่วมใจ 81 พรรษา มหาราชินีฯ

ผู้บริหาร พนักงานบ้านสวยกรุ๊ปอาสาทำดีร่วมกิจกรรมใน “โครงการปลูกป่าประชาร่วมใจ 81 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณแนวคลองบางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาควิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาคม และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมสนับสนุนน้ำแร่ธรรมชาติจำนวน 600 ขวดใหญ่แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด โทรศัพท์ 083 – 767 – 2333 www.baansuay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *