ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 61

บ้านสวยกรุ๊ป จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561

เมื่อวันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการทำงาน โดยมี คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ สำนักงานบ้านสวยกรุ๊ป  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์