“บ้านสวยกรุ๊ป” ร่วมงานโรดโชว์ “เชียงใหม่ริมดอย”

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าร่วมงาน “การนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (CRD) ” ณ ห้องศรีวิชัย D ชั้น 2 ร.ร.วังใต้ โดยมีนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ CRD เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของบริษัท

Chiang-Mai-Rimdoi
Chiangmai-Rimdoi

ทั้งนี้ CRD ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทั่วไป และรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *